• ۲ روش اعتراض به قطع شدن یارانه شما!

    ۲ روش اعتراض به قطع شدن یارانه شما!

      همانطور که در جریان هستید، چند سالی است که دولت برای رفع نیازهای اصلی خانواده‌ها و برطرف کردن برخی از مشکلات آن‌ها، دهک‌بندی جامعه را انجام داده و با توجه به آن مبلغی را به عنوان یارانه به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌کند. اما با این وجود برخی از افراد جامعه نسبت به