• تجلیل از چند دهه خدمات حسین سلطانی مقدم با حضور بازنشستگان فرهنگی

    تجلیل از چند دهه خدمات حسین سلطانی مقدم با حضور بازنشستگان فرهنگی

    رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش فارس در این آیین با اشاره  به خدمات ارزشمند بازنشستگان در طول دوران خدمت، ضرورت انتقال تجربیات ارزشمند آنها به نسل جوان را یادآور شد. منصور غلامی اظهار داشت: ارتقای منزلت بازنشستگان فرهیخته و توجه به نیازهای مادی و معنوی آنها، همواره مورد نظر ما بوده و